Loading…

Laser Additive Manufacturing

Research and Production Technologies
Explore

RAPTECH

je společnost, která se věnuje obrábění, aditivní výrobě a využití laserových technologií ve výrobě forem a nástrojů. Na zcela nových obráběcích strojích pracují kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí. Aplikace laserového kalení je zaměřeno na zvyšování životnosti funkčních silně namáhaných povrchů, jako jsou lisovací formy a ohraňovací nástroje. Laserové navařování je orientováno na opravy strojních součástí a zápustek, ochranu proti abrazivnímu, vysokoteplotnímu a koroznímu opotřebení. Technologie laserového svařování jsou vyvíjeny pro nové aplikace spojování vysokopevných jemnozrnných vícefázových ocelí. V oblasti aditivní výroby hledá společnost RAPTECH s.r.o. nové aplikace, kde jsou k výrobě součástí s vysokou přidanou hodnotou kovové prášky spékány laserovým paprskem. Vývoj technologií je prováděn v těsné spolupráci se zákazníkem, výsledky vývoje jsou převedeny až do komerčního využití.