Loading…

Projekty

Projekty

Věnujeme se uplatnění výsledků výzkumu laserových technologií v praxi jak se státní podporou, tak na komerční bázi.

Aktuálně řešíme se SVÚM a.s. a ČVUT FJFI v Praze projekt TA ČR TH02010664 s názvem „Inovativní metody svařování vysokotlakých zařízení s využitím laserových technologií“.

Pracujeme na projektu „Optimalizace technologie navařování“ a připravujeme projekty „Technologie aditivní výroby kovových dílů“ a „Advanced surface and thermal treatments for increasing the durability of railway components and tools“.