Loading…

Rešerše knihy: Design for Advanced Manufacturing

Právě vydaná publikace „Design for Advanced Manufacturing“ navazuje na předchozí úspěšnou knihu, vydanou nakladatelstvím McGraw-Hill před čtvrt stoletím. Editor LaRoux K. Gillespie oslovil významné představitele jednotlivých high-tech oborů a vznikl tak přehledný souhrn technologií určených pro 21. století. Zásadní odlišností od podobných knih je úplné odstranění opakovaných teoretických pouček. Autoři jsou většinou z malých a středních firem, pracují se zkušenostmi získávanými dlouholetou praxí podpořenou vývojem. Každá kapitola se věnuje jedné technologii a popisuje základní principy, parametry, materiály i aplikační možnosti včetně dopadu na konečný produkt. Kniha je členěna do tří samostatných částí. První se věnuje laserovým technologiím, od typického řezání a svařování, přes kalení a navařování až po texturování, tváření, popisování a peening. Nechybí porovnání s konvenčními technologiemi. Druhá část o aditivní výrobě z plastů i kovů obsahuje porovnání vlastností i použitých materiálů a končí hybridními technologiemi kombinujícími dvě technologie současně. Nejobsáhlejší třetí kapitola je zaměřena na výrobu mikrosoučástek. Popisuje zhruba 50 možných technologií včetně elektronového a iontového paprsku, elektrochemických metod až po mikrotváření.

Kniha je určena konstruktérům, ale zajímavé informace v ní jistě nalezne každý, kdo se zajímá o moderní technologie. Je nám ctí, že jsme se stali malým střípkem této pestrobarevné mozaiky a mohli přispět k tolik potřebné osvětě.

Design for Advanced Manufacturing
Design for Advanced Manufacturing